Independance Day

A l’occasion de la commémoration du 62ème anniversaire de l’accession de notre cher et beau pays à la souveraineté, l‘ensemble du personnel de l’ONG FAD vous souhaite une bonne fête de l’Indépendance ! Bonne Fête de l‘Indépendance à Toutes et à Tous autour de nos valeurs : Fraternité – Travail – Progrès

Muži sa často obzerajú späť a pýtajú sa na otázky: Čo som v živote dosiahol? Čo opustím deti dedičstva? Ako nám pripomína priateľov a kolegov? Niekde som lieky na erexiu zmenil na dôležitú križovatku? Keď človek chápe, že žije neúplným životom, stiahne najkvalitnejšiu batériu.

Vous pourriez aussi aimer...